ஜப்பான் நாட்டில் 150 முறை நிலநடுக்கம் சுனாமி எச்சரிக்கை விட்டப்பட்டுள்ளது

ஜப்பான் மட்டும் என் இப்படி நடக்கிறது

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here